BM 530

8288744

Satış tarihi: 2015

Bir problemim var

VÜCUT GELIŞTIRME ISTASYONUM GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR

Vidalar gevşemiş     

        =>Görünür tüm vidaları sıkın

 

Yağlama yapılmamış    

        =>Gerekirse mafsalları ve yük kılavuzunu silikonlu sprey ile yağlayın

YÜKLERI ÇEKMEKTE ZORLANIYORUM

Montaj sorunu         

        => Makaraların fazla sıkılı olmadığını kontrol edin

        => Kabloların hiçbir makaranın boğazından çıkmamış olduğunu kontrol edin

       => El kitabına bakarak, kabloların doğru geçirildiğini kontrol edin

KABLOLAR BURULUYOR

Montaj sorunu

       =>Kabloları yere, mümkün olduğunca düz olmalarını sağlayacak şekilde, tam yatay bir şekilde yerleştirin. Ardından kabloları burmadan tekrar

           yerleştirin.

EKSIK PARÇA VEYA KIRIK BILEŞEN

Parçanın numarasını bulun ve 'HAYIR' seçeneğine tıklayınız 

Bilgi ve Yazılım

SAYFA ÜST KISMI