BM 970

8047675

Satış tarihi: 2012

Bir problemim var

VÜCUT GELIŞTIRME ISTASYONUM GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR

Vidalar gevşemiş     

        =>Görünür tüm vidaları sıkın

 

Yağlama yapılmamış    

        =>Gerekirse mafsalları ve yük kılavuzunu silikonlu sprey ile yağlayın

YÜKLERI ÇEKMEKTE ZORLANIYORUM

Montaj sorunu         

        => Makaraların fazla sıkılı olmadığını kontrol edin

        => Kabloların hiçbir makaranın boğazından çıkmamış olduğunu kontrol edin

       => El kitabına bakarak, kabloların doğru geçirildiğini kontrol edin

KABLOLAR BURULUYOR

Montaj sorunu

       =>Kabloları yere, mümkün olduğunca düz olmalarını sağlayacak şekilde, tam yatay bir şekilde yerleştirin. Ardından kabloları burmadan tekrar

           yerleştirin.

KONSOL AÇILMIYOR

Piller yanlış takılmış

           => Pillerin +/- kutup konumlarının doğru olduğunu kontrol edin

 

Piller tükenmiş

          => Lütfen pilleri değiştirin

SAYAÇ AÇILIYOR AMA YANIT VERMIYOR

Konektörler yanlış bağlanmış

          =>Konektörlerin aşağıda belirtildiği gibi, doğru bağlandığını kontrol edin

 

Sensör - ağırlık kılavuzu konumlandırma sorunu

            =>Sensörün, mesnedinin üst kısmına ve mıknatısa dönük şekilde yerleştirildiğini kontrol edin

            =>Mıknatısın aşağıda belirtildiği gibi sensörün önünden geçtiğini kontrol edin 

AĞIRLIK KILAVUZU KAUÇUĞUN ÜZERINDE DURMUYOR (KABLONUN YETERSIZ UZUNLUKTA OLDUĞU IZLENIMINI EDINIYORSUNUZ)

Makara mesnedi yassı levhalarının yanlış yerleştirilmiş olması

       =>Makara mesnedini düzgün biçimde yerleştirin. Vidalar, aşağıda belirtildiği gibi, iki uç kısımda bulunmalıdır

24 NO'LU "KUADRISEPS" EGZERSIZINI YAPMAKTA ZORLANIYORUM

Vidalar fazla sıkılmış

          =>Vidalar fazla sıkı ise gevşetin

EKSIK PARÇA VEYA KIRIK BILEŞEN

Parçanın numarasını bulun ve 'HAYIR' seçeneğine tıklayınız 

Bilgi ve Yazılım

SAYFA ÜST KISMI